Vakantie/Verlofaanvraag

Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Wij gaan ervan uit dat kinderen dan volledig naar school komen. We begrijpen dat het voor sommige kinderen een grote stap is. In overleg met de groepsleerkracht kan hiervan dan ook worden afgeweken.
 

Vanaf de eerste dag van de maand dat het kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dan dient het kind volledig naar school te komen.

De leerplicht geeft duidelijke regels voor het verlenen van verlof buiten de reguliere vakanties.

Verlof dient altijd schriftelijk en tenminste twee weken van te voren bij de directie/locatieleider te worden aangevraagd. Hieronder vindt U het downloadformulier “vakantie/verlofaanvraag”.