Vakantie/Verlofaanvraag

Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Wij gaan ervan uit dat kinderen dan volledig naar school komen. We begrijpen dat het voor sommige kinderen een grote stap is. In overleg met de groepsleerkracht kan hiervan dan ook worden afgeweken.

Vanaf de eerste dag van de maand dat het kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dan dient het kind volledig naar school te komen.

De leerplicht geeft duidelijke regels voor het verlenen van verlof buiten de reguliere vakanties.

Verlof dient altijd schriftelijk en tenminste twee weken van te voren bij de directie/locatieleider te worden aangevraagd. Hieronder vindt U het downloadformulier “vakantie/verlofaanvraag”.

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties staat hieronder vermeld. Het is ook verkrijgbaar bij de locatieleider Kitty Engelbertink. U kunt de ingevulde aanvraag per mail (dir.kerkewei@konot.nl) of op school inleveren bij de locatieleider.

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties:

Voor informatie over schoolverzuim, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Contactgegevens:

mevrouw R. Wolbers

Postbus 354

7570 AJ Oldenzaal

Tel: (0541) 588111 E-mail:r.wolbers@oldenzaal.nl

Meer informatie over leerplicht kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid.