De Ouderraad

v.l.n.r. Simon Griep, Kim Jansen, Marieke An de Stegge, Priscilla Nijhuis, Marjan Bos, Marloes Hermelink, Elise Meijer, Marije ter Horst, Niek van der Aa,  Wendy Veldhuis.

De Ouderraad (OR) stelt zich ten doel de belangen van de ouders en kinderen op school te behartigen. Hiermee wordt de basis gelegd voor het welzijn en levensvreugde in en rondom de school. De Ouderraad zal zich beperken tot de collectieve belangen en hecht veel waarde aan het bevorderen van de samenwerking tussen school en de ouders. Dit geschiedt door het verlenen van hulp bij activiteiten binnen en buiten de school. Een ander taakveld is de ondersteuning en advisering van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.
De vrijwillige contributie bedraagt € 32,50 per leerling per jaar. Voor kinderen die na een half jaar instromen is dat €21,50. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast aan de hand van de begroting.  Bij het vroegtijdig verlaten van de school kan restitutie worden gevraagd van de contributie. De OR int het geld via machtiging. De Ouderraad legt verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage via de nieuwsbrief van school. Het is altijd mogelijk, desgevraagd, de gegevens op te vragen bij de penningmeester.
De leden van de OR zijn verdeeld over de volgende werkgroepen:

Werkgroep festiviteiten.

Contactpersoon: Wendy Veldhuis
Email:  w.veldhuis@marialv.nl
Doel: Ondersteunig bieden aan de leerkrachten met het organiseren van allerlei festiviteiten zoals sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen etc.
Wat: Meedenken met de invulling van de festiviteit, boodschappen halen, versieren, ondersteunen gedurende de festiviteit.
Wie: Deze groep bestaat uit ca. 12 personen.

Lijkt het je leuk om aan deze werkgroep je bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Wendy Veldhuis w.veldhuis@marialv.nl

Werkgroep hoofdluis.

Contactpersoon: Priscilla Nijhuis
Email: priscilla_nijhuis@hotmail.com
Doel: Controle van de kinderen op aanwezigheid van hoofdluis.
Wat: Controle 1e week na elke vakantie. Als er luizen zijn aangetroffen: na 2 weken weer controle.
Wie: Deze groep bestaat uit 22 personen.

Alle hulp is hard nodig! Mail Priscilla als je een steentje bij wilt dragen.

Werkgroep klussen.

Contactpersoon: Simon Griep
Email: simongriep@hotmail.com
Doel: Uitvoeren van diverse klussen rondom het schoolgebouw.
Wat: Jaarlijks terugkerende werkzaamheden met name in de tuin en op de speelplaats zoals grasmaaien, snoeiwerkzaamheden en groot onderhoud tuin.

Wie: Deze groep bestaat uit ca. 6 vrijwilligers die voor de klussen zorgen.

We zijn vooral op zoek naar vaders die ook een steentje bij willen dragen. Mail Simon voor meer informatie.

Werkgroep verkeer.

Contactpersoon: Marieke An de Stegge, Esther Nijland en Kim Jansen
Email:  mariekeandestegge@hotmail.com / e-nijland@hotmail.com
Brigadiers: Kim Jansen 
Email:  kim.jansen@hotmail.com
Doel: De veiligheid op weg van huis en school en vice versa voor onze kinderen vergroten.
Wat: Brigadiers op 2 plekken in Rossum. Tijden: kwartier voor en na school m.u.v. de vrijdagmiddag (rond 12.30 uur). Vanuit school helpen kinderen van groep 8 mee. Locatie Grotestraat alleen in de ochtend ivm beperkte beschikbaarheid brigadiers. Daarnaast houdt deze werkgroep zich bezig met de fietscontrole, veiligheidshesjes en praktisch verkeersexamen, voorlichtingscampagnes rondom verkeer en het onderhouden van contacten met de gemeente en politie. 
Wie: Deze groep bestaat uit ca. 35 vrijwilligers.

We hebben elk jaar weer opnieuw vrijwilligers nodig om deze werkgroep optimaal te laten draaien. Vind je ook de verkeersveiligheid rondom school belangrijk? Versterk ons team en meld je nu aan!

Binnen de OR kennen we een aantal functies:

Functie: Penningmeester
Naam/Email:  Elise Meijer / ekmeijer@gmail.com
Doel: Beheren van financiën voor de OR.
Wat:Financiën bijhouden: innen ouderbijdrage, betalen van rekeningen en jaarrekening.

Functie: Secretaris
Naam/Email: Wendy Veldhuis / w.veldhuis@marialv.nl
Doel: OR en andere instanties
Wat:Notuleren en rondsturen van de OR verslagen.

Functie:Voorzitter.
Naam/Email: Niek van der Aa / niekvanderaa@gmail.com
Doel: OR leiden ( 1 keer per 6 weken) Leidt elke 6 weken de OR vergadering. Tevens leidt hij de OR Ledenvergadering.
Wat: Behandelen van vorige verslagen, schoolse zaken, lopende acties, e.d.. Aanspreekpunt voor andere instanties.

Leden:

Niek van der Aa (voorzitter)
Wendy Veldhuis (secretaris)
Elise Meijer (penningmeester)
Michelle Even
Esther Nijland
Kim Jansen
Marieke An de Stegge
Priscilla Nijhuis
Dana Broekhuis
Simon Griep