De Ouderraad

v.l.n.r. Niek van der Aa, Jorieke Diepenmaat, Simon Griep, Marjan Bos, Marije ter Horst, Marieke An de Stegge, Priscilla Nijhuis, Marloes Hermelink en Wendy Veldhuis.
 

Schooljaar 2019-2020: Martin Vrijkorte en Patrick Beld hebben de OR verlaten.
Niek van de Aa en Simon Griep hebben hen vervangen.

 

De Ouderraad (OR) stelt zich ten doel de belangen van de ouders en kinderen op school te behartigen. Hiermee wordt de basis gelegd voor het welzijn en levensvreugde in en rondom de school. De Ouderraad zal zich beperken tot de collectieve belangen en hecht veel waarde aan het bevorderen van de samenwerking tussen school en de ouders. Dit geschiedt door het verlenen van hulp bij activiteiten binnen en buiten de school. Een ander taakveld is de ondersteuning en advisering van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.
De vrijwillige contributie bedraagt € 32,50 per leerling per jaar. Voor kinderen die na een half jaar instromen is dat €21,50. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast aan de hand van de begroting.  Bij het vroegtijdig verlaten van de school kan restitutie worden gevraagd van de contributie. De OR int het geld via machtiging. De Ouderraad legt verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage op de jaarvergadering.
De leden van de OR zijn verdeeld over de volgende werkgroepen:

Werkgroep festiviteiten.

Contactpersoon: Wendy Veldhuis, Marian Bos
Email:  w.veldhuis@marialv.nlmrebos@hotmail.com
Doel: Ondersteunig bieden aan de leerkrachten met het organiseren van allerlei festiviteiten zoals sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen etc.
Wat: Meedenken met de invulling van de festiviteit, boodschappen halen, versieren, ondersteunen gedurende de festiviteit.
Wie: Deze groep bestaat uit ca. 12 personen.

Lijkt het je leuk om aan deze werkgroep je bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Wendy Veldhuis w.veldhuis@marialv.nl en/of mrebos@hotmail.com

Werkgroep hoofdluis.

Contactpersoon: Wendy Veldhuis
Email: w.veldhuis@marialv.nl
Doel:Controle van de kinderen op aanwezigheid van hoofdluis.
Wat:Controle 1e week na elke vakantie. Als er luizen zijn aangetroffen: na 2 weken weer controle.
Wie:Deze groep bestaat uit 22 personen.

Alle hulp is hard nodig! Mail Wendy Veldhuis w.veldhuis@marialv.nl als je een steentje bij wilt dragen.

Werkgroep klussen.

Contactpersoon: Patrick Beld
Email: martinvrijkorte@zonnet.nl
Doel: Uitvoeren van diverse klussen in en rondom het schoolgebouw.
Wat: Jaarlijks terugkerende werzaamheden: snoeiwerkzaamheden (voor Pasen) en  groot onderhoud tuin. Tussentijds kunnen extra klussen nodig zijn.
Wie: Deze groep bestaat uit ca. 6 vrijwilligers die voor de klussen zorgen.

We zijn vooral op zoek naar vaders die ook een steentje bij willen dragen. Mail Martin Vrijkorte martinvrijkorte@zonnet.nl voor meer informatie.

Werkgroep verkeer.

Contactpersoon: Marije ter Horst,
Email: marije.terhorst@blokhuisarboadvies.nl /  
Brigadiers: Jorieke Diepenmaat 
Email: jorieke44@hotmail.com
Doel: De veiligheid op weg van huis en school en vice versa voor onze kinderen vergroten.
Wat: Brigadiers op 2 plekken in Rossum. Tijden: kwartier voor en na school m.u.v. de vrijdagmiddag (rond 12.30 uur). Vanuit school helpen kinderen van groep 8 mee. Daarnaast houdt deze werkgroep zich bezig met de fietscontrole, veiligheidshesjes en praktisch verkeersexamen, voorlichtingscampagnes rondom verkeer en het onderhouden van contacten met de gemeente en politie. 
Wie: Deze groep bestaat uit ca. 35 vrijwilligers.

We hebben elk jaar weer opnieuw vrijwilligers nodig om deze werkgroep optimaal te laten draaien. Vind je ook de verkeersveiligheid rondom school belangrijk? Versterk ons team en meld je nu aan!

Binnen de OR kennen we een aantal functies:

Functie: Penningmeester
Naam/Email:  Marloes Hermelink/ ardenmarloes@hotmail.com
Doel: Beheren van financiën voor de OR.
Wat:Financiën bijhouden: innen ouderbijdrage, betalen van rekeningen en jaarrekening.

Functie: Secretaris
Naam/Email: Wendy Veldhuis / w.veldhuis@marialv.nl
Doel: OR en andere instanties
Wat:Notuleren en rondsturen van de OR verslagen.

Functie:Voorzitter.
Naam/Email: Marije ter Horst /marije.terhorst@blokhuisarboadvies.nl /
Doel: OR leiden ( 1 keer per 6 weken) Leidt elke 6 weken de OR vergadering. Tevens leidt hij de OR Ledenvergadering.
Wat: Behandelen van vorige verslagen, schoolse zaken, lopende acties, e.d.. Aanspreekpunt voor andere instanties.

Overige Leden:

Niek van de Aa
Simon Griep
Marjan Bos
Jorieke Diepenmaat
Marieke An de Stegge
Priscilla Nijhuis