Veiligheid

AOG (Aanspreekpunt Ongewenst gedrag): Sabine Grashof en Anne-Marie Warmerdam

Anti-pestcoördinator:  Sabine Grashof en Anne-Marie Warmerdam 

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling / Huiselijk Geweld; Sabine Damhuis.

Rots & Watertrainers: Anne-Marie Warmerdam en Sabine Grashof 

Sociaal Veiligheidsplan De Kerkewei