Missie en visie

‘Leren voor jouw toekomst!’ is de missie voor onze Konot-scholen voor de komende jaren. We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. Het is hun toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele sportieve en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

Onze visie:

We bieden een veilige plek waar kinderen werken aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en eigenaarschap.

We bieden onderwijs waardoor elk kind zichzelf maximaal kan ontwikkelen.

Samen zijn we een school waar je wordt uitgedaagd het beste in jezelf te ontdekken én er iets mee te doen!