Ouderbetrokkenheid


Wij streven naar een constructieve samenwerking met ouders/verzorgers. We hebben immers een gezamenlijk belang, namelijk: optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis. Samen kunnen we meer voor een kind tot stand brengen dan ieder afzonderlijk. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht.