Rots en Water

Op onze school hebben wij twee gecertificeerde Rots en Watertrainers: Anne-Marie Warmerdam en Sabine Damhuis. Zij geven jaarlijks ongeveer 10 lessen Rots & Water aan de groepen 1 t/m 8. 

De leerkracht(en) zijn steeds bij de lessen aanwezig, die gegeven worden door de gecertificeerde trainers.


Wat is Rots & Water?

Het Rots & Water-programma richt zich op bewustwording van je eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven.
Binnen de training wordt de nadruk gelegd op het (her-) kennen van deze "eigen kracht" en de kracht van anderen. Daarnaast richt de training zich op het inzicht dat kinderen in elke sociale situatie zelf keuzes kunnen maken in eigen handelen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes.


De Rots & Water-kenmerken

Beide begrippen hebben hun sterke en zwakke eigenschappen. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken: zeggen wat je goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen sluiten. Sommige kinderen kunnen iets meer "Rots" ontwikkelen, anderen meer "Water".

Rots & Water is een actieve training waarbij vooral 'doen' en 'ervaren' centraal staan.

We oefenen Rots & Water via oefeningen, dramaspelletjes en rollenspellen. De onderwerpen die in een Rots & Water-training uitvoerig aan bod komen zijn:
* Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
* Het herkennen en aangeven van grenzen
* Een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (een Rotskwaliteit)
* Je verplaatsen in een ander, vriendschap en verbondenheid (een Waterkwaliteit)
* Jezelf zijn in contact met anderen
* Voor anderen opkomen
* Concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectief programma waaruit duidelijk blijkt dat inzet van het programma leidt tot een vermindering van grensoverschrijdend gedrag.