Snappet

We leven in een tijd waarin er veel ontwikkelingen zijn op ICT-gebied. Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst vinden wij het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan ICT-vaardigheden. Computers en tablets zijn hulpmiddelen om hierop in te spelen als school.

Sinds het schooljaar 2017-2018 werken de groepen 4 en 5 met Snappet. In het schooljaar 2018-2019 zijn ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 met Snappet gaan werken. Hiermee maken de leerlingen digitale opgaven voor taal en spelling op hun eigen chromebook. De rekenlessen worden verwerkt via de software van De Wereld in Getallen.

Alle leerlingen maken eerst de opgaven die bij de les horen, daarna krijgen ze opgaven aangeboden die passen bij het eigen niveau van de leerling. Hierdoor sluiten de opgaven nóg beter aan bij het niveau van de individuele leerling. Ook maken de leerlingen meer opgaven dan voorheen in dezelfde tijd. De leertijd wordt dus optimaal benut.

De leerkracht kan in een overzicht zien hoe de opgaven worden gemaakt en aan de hand van de resultaten direct inspringen op de behoeften van de leerlingen. Op deze manier wordt er tijdig gesignaleerd wanneer een leerling vastloopt en extra instructie nodig heeft.

Naast het maken van de lessen en de oefenstof werken leerlingen zelfstandig aan leerdoelen die door Snappet voor hen geselecteerd zijn. Zo heeft elke leerling onderwijs op maat en heeft de leerkracht meer tijd om elk kind op zijn of haar niveau te begeleiden.