Mediawijsheid

Onze school mag het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid voeren. Dit keurmerk geeft aan dat de school een gecertificeerde MediaCoach in huis heeft. Deze MediaCoach (Christel Kemna) beschikt over ruime en actuele kennis over (moderne) media. De officiële Nationale Opleiding MediaCoach is succesvol afgerond en de coach neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, wat ervoor zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is wat betreft de nieuwste mediaontwikkelingen.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid
 

Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders in het beleid heeft opgenomen. Of het nu gaat om chatten, gamen, het gebruik van mobieltjes, het zoeken van betrouwbare bronnen op het internet enz..

MediaCoach

De MediaCoach stelt zich tot doel dat leerlingen, medewerkers en ouders net zo mediawijs worden. Enkele taken van de MediaCoach zijn:

  • Het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden.
  • Jongeren betrekken bij het mediabeleid.
  • Het opstellen van een beleidsplan mediawijsheid.
  • Het organiseren van ouderavonden.
  • Het inschakelen van hulpinstanties.
  • Het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.