Schoolontwikkelingsprofiel

 

Met het Schoolondersteuningsprofiel willen we in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden.
Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren.

Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.